Waardigheid en trots

Van Rijn: “Een waardige oude dag voor bewoners en medewerkers die de ruimte krijgen en met trots hun werk kunnen doen. Dat is de essentie van goede verpleegzorg. Met de nieuwe normen voor kwaliteit en personeel is nu voor iedereen helder waar alle verpleeghuizen aan moeten gaan voldoen om goede verpleegzorg overal te realiseren.” 

Extra geld voor extra medewerkers

Het kabinet heeft eerder dit jaar al € 100 miljoen voor 2017 beschikbaar gesteld voor de verpleeghuislocaties waar op dit moment sprake is van grote kwaliteitsproblemen en waar de basisveiligheid moet worden verbeterd. Hier bovenop komt in 2017 een extra bedrag van structureel € 100 miljoen, als eerste stap waarmee alle verpleeghuizen hun kwaliteit kunnen verbeteren.

Begroting 2018 en formatie

De door de NZa en het CPB berekende financiële consequenties van invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zullen in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2018 en/of de formatie worden bezien.