Met die extra investering moeten de zorgkosten voor jongeren en ouderen in 2021 weer binnen het budget vallen, schrijft wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) dinsdag aan de verantwoordelijke raadscommissie.

In 2016 deden 58.000 Rotterdammers een beroep op financiële hulp, onder meer voor maatwerkvoorzieningen voor het langer thuis laten wonen van ouderen en voor hulp aan jongeren. Die 5000 extra zorgvragen ten opzichte van 2015 betekenen een stijging van bijna 10 procent. Dat de gemeentelijke instanties sneller en beter worden gevonden, heeft volgens de wethouder ook een keerzijde: de kosten stijgen navenant mee.

Pas over enkele jaren zal dat effect afvlakken, schat De Jonge na eerdere Deense ervaringen. Hoe eerder en beter Rotterdammers nu geholpen worden, des te minder fors zijn de zorgkosten op langere termijn. De stad probeert nog wel extra geld te krijgen van de rijksoverheid.