Het tekort van 100 miljoen uur staat gelijk aan de zorg voor ruim 300.000 tachtigplussers, zo wordt geschat. Zorgrobots moeten voorkomen dat deze groep straks geen hulp krijgt.

Ondersteuning bij huishoudelijke taken

De robots zijn onder meer in staat ouderen te ondersteunen bij huishoudelijke taken, aldus Kuperus. Er is al langer sprake van het inzetten van robots, een soort poppen die hand- en spandiensten kunnen verrichten.