De Raad van State wijst er verder op dat het kabinet de werkenden ,,dubbel raakt” door extra geld beschikbaar te stellen voor de koopkracht van ouderen. Werkenden betalen namelijk voor de reparatie, waardoor hun eigen koopkracht lager uitvalt. Volgens de Miljoenennota trekt het kabinet volgend jaar 425 miljoen uit om de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te verbeteren.