Volgens Unie KBO worden veel ouderen financieel zwaar geraakt door een opeenstapeling van hoge zorgkosten pensioenkortingen, oplopende woonlasten en fiscale maatregelen. De organisatie pleit ervoor om die groep te compenseren. Verder doet Unie KBO, samen met andere ouderenorganisaties, alvast een oproep aan het volgende kabinet: ,,Dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden”.

Koopkrachtverlies vorig jaar tot wel 9 procent

Het CBS becijferde onlangs dat werknemers er vorig jaar 2,5 procent op vooruitgingen, terwijl de koopkracht van gepensioneerden gemiddeld met 0,1 procent afnam. Unie KBO stelt dat voor sommige ouderen het koopkrachtverlies wel 9 procent bedroeg.