Dit is de tweede fase van zijn onderzoek naar het sociaal domein. In juni dit jaar startte de ombudsman dit onderzoek uit eigen beweging. Hij ontving sinds januari 2015 geregeld klachten en signalen van burgers voor wie onvoldoende duidelijk is hoe het zit met bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het sociaal domein, zeker na de decentralisaties. Zij weten niet altijd bij welke instantie zij moeten aankloppen met een hulpvraag, probleem of klacht.

In de eerste fase van zijn onderzoek heeft de ombudsman de ontvangen klachten en signalen van burgers geanalyseerd en heeft hij gesproken met de verantwoordelijke ministeries en  belangenorganisaties. In deze tweede fase wordt gekeken naar de dienstverlening aan de burger, zoals laagdrempeligheid, oog voor maatwerk en persoonlijk contact.