Zorgverzekeraars zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun verzekerden voldoende wijkverpleging krijgen. Dat betekent dat ze voor een alternatief moeten zorgen als een bepaalde aanbieder van wijkverpleging geen nieuwe klanten meer aanneemt. De zorgverzekeraar moet de patiënt dan doorverwijzen naar een aanbieder die wel plaats heeft. Zo nodig moet er extra zorg worden ingekocht.

De verzekeraars en wijkverpleging liggen al tijden in de clinch met elkaar over de zorgbudgetten. Volgens de wijkverpleegbranche zijn deze te laag omdat een groeiend aantal mensen wijkverpleegkundige hulp nodig heeft.