Eind vorig jaar waren dat er nog ruim 312.000, het jaar daarvoor bijna 326.000. Volgens het Zorginstituut is de daling vooral toe te schrijven aan de zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en VGZ, die steeds meer mensen een betalingsregeling aanbieden.

Wanbetalers
Wanbetalers zijn mensen die wel zijn verzekerd tegen ziektekosten, maar minimaal zes maanden geen premie hebben betaald. Iemand die blijft weigeren te betalen wordt na een half jaar door de zorgverzekeraar overgedragen naar het Zorginstituut, dat de incassoprocedure overneemt. De premie wordt dan ingehouden op het inkomen.

Beslag
Voor wanbetalers is dit een zeer ongunstige regeling. Het instituut legt niet alleen beslag op de maandelijkse zorgpremie, maar legt ook een forse toeslag op van 40 euro. In totaal wordt er 140 euro per maand ingehouden. Wanbetalers blijven wel gewoon verzekerd bij hun huidige zorgverzekeraar.

Aanmaning
Voordat slechte betalers worden aangemeld bij het instituut proberen zorgverzekeraars eerst zelf de premie te innen. Dat begint met een vriendelijk verzoek. Daarna volgt een aanmaning. Daarbij wordt ook meteen een betalingsregeling aangeboden. Na twee maanden valt dezelfde betalingsherinnering nog een keer op de mat. De laatste aanmaning wordt na vier maanden verstuurd met de waarschuwing voor de gevolgen.