Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd de loonschaal van thuiszorgmedewerkers aangepast en zakten hun salarissen van rond de 13 euro per uur naar circa 10,50 euro per uur. In de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen was al eerder vastgelegd dat dat zou worden gerepareerd. Er is nu een nieuwe loonschaal voor thuiszorgmedewerkers afgesproken.

BTN noemt de claim van FNV dat de nieuwe loonschaal er komt ,,prematuur”. ,,Er moet nog veel gebeuren voordat de loonschaal een feit is.” BTN moet bijvoorbeeld nog zijn leden raadplegen om goedkeuring voor de plannen te krijgen.