Een eerste stap
De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van mediators in Nederland, verwelkomt de indiening van het Wetsontwerp. Voorzitter Frederique van Zomeren: “Wij zien dit Wetsontwerp als waardevolle eerste stap in het op de kaart zetten van mediation. Maar als deze wet ook echt interessant wil zijn voor u in de praktijk, dan moet er nog wel wat gebeuren. Overigens brengt de wet niets nieuws: mensen kunnen voor de afhandeling van hun geschillen al jaren terecht bij professionele mediators. Het is belangrijk dat het publiek nog meer bekend wordt met deze nuttige en vaak noodzakelijke vorm van geschilbeslechting. De wet zou daaraan moeten bijdragen.”

Kantekeningen|
Voor de NMv is het belangrijkste aandachtspunt dat een mediationwet ook daadwerkelijk gaat bijdragen aan de bevordering van mediation in Nederland. Mediation zou de vanzelfsprekende (eerste) stap moeten zijn in professionele conflictoplossing.

Per jaar belanden 1,7 miljoen conflicten bij de rechtbanken. Vaak gaat het vaak om juridische problemen gaat. Het gaat vaak om geschonden vertrouwen, miscommunicatie en verschillende verwachtingen. In die zaken is het sneller, effectiever en ook nog eens vaak goedkoper om een mediator in te schakelen.

Dit moet stevig in de wet verankerd worden. Wat de NMv betreft moet de wet daarop nog verbeterd worden. En een wet alleen is niet voldoende om de inzet van mediation substantieel te laten groeien in Nederland. En dat is wel de beoogde doelstelling van deze wet. Mediation moet ook in de praktijk bevorderd worden door publieke voorlichting en bewustwording.

Mediation: moet je doen!
Iedereen kent de voorbeelden van de vechtscheidingen waarin ex-partners elkaar het leven zuur maken en de kinderen de rekening betalen. Of huiselijk geweld waarbij strenger straffen nauwelijks verschil maakt. Of dat oordeel over ontslag waarbij een werknemer juridisch juist is behandeld door de werkgever, maar waar de kater over hoe het zo ver heeft kunnen komen niet is weggenomen. En iemand zit vervolgens jaren gefrustreerd en soms zelfs ziek thuis op de bank.

Juist zaken waarbij het relationele aspect domineert zijn bij uitstek geschikt om in mediation op te lossen. Mediators begeleiden partijen in het vinden van duurzame oplossingen. Door hun expertise op juridisch en psychologisch vlak en over communicatie komen alle aspecten van het geschil aan bod.

Des te belangrijker om te zorgen dat deze wet echt hout gaat snijden. Het begin is er, de uitwerking kan nog beter.