De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet stemden tegen het voorstel. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de kwestie aan de formatietafel regelen. CDA en ChristenUnie willen het eigen risico verlagen.

Verhoging eigen risico en zorgtoeslag

Onlangs kwam naar buiten dat het eigen risico volgend jaar van 385 naar 400 euro gaat. De zorgtoeslag zal dan ook met 130 euro stijgen. Beide maatregelen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Geen afschaffing eigen risico

De Kamer stemde ook tegen een motie van de PVV om het eigen risico helemaal af te schaffen. Hierbij waren de verhoudingen 65 voor en 83 tegen.