De onderhandelaars aan de formatietafel en de politici in de Tweede Kamer moeten volgens de initiatiefnemers doorpakken met de besteding van 2,1 miljard euro ter verbetering van de zorg aan ouderen, schrijven zij zaterdag in het AD. ,,Want kwetsbare ouderen hebben geen tijd”, melden zij in een terugblik op het een jaar oude manifest Scherp op Ouderenzorg.

Zij doen de aanbeveling om de eerder ontslagen, ettelijke duizenden helpenden in de ouderenzorg weer in dienst te nemen. Verder pleiten zij voor het aannemen van zijinstromers als gastvrouw of -heer of als huiskamerassistent. Genoeg jongeren en ouderen willen volgens Borst en Gaemers een carrièreswitch maken.

Uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat bewoners van verpleeghuizen behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht en een vertrouwensband met het verzorgend personeel. Over de kwaliteit van de verzorging zijn acht van de tien bewoners wél te spreken, aldus het rapport.

Volgens Borst en Gaemers hebben ,,opiniemakers selectief gelezen”. Het onderzoek is uitgevoerd van april 2015 tot april 2016, ,,toen de afbouw van de verzorgingshuizen nog maar net van start was gegaan”. Nadere bestudering van het rapport wijst volgens het tweetal uit dat de zorg juist tekortschiet op het punt van aandacht en het verlichten van eenzaamheid. Ouderen die lijden aan dementie zijn bovendien niet in het onderzoek meegenomen.

De initiatiefnemers noemen het plan voor 32.000 extra opleidingsplaatsen volgend jaar ,,een goede maatregel”. Het duurt echter zeker drie tot vier jaar voordat de opgeleiden volwaardig inzetbaar zijn. De maatregel is onvoldoende om op kortte termijn de onderbezetting ongedaan te maken. Verder wijzen zij erop dat de sector zelf heeft berekend dat op de iets langere termijn 70.000 vacatures moeten worden ingevuld.