De LVH vertegenwoordigt zo’n 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding. Van de ondervraagde artsen zei bijna 60 procent meerdere keren per jaar een verzoek van een patiënt te krijgen om zijn medisch dossier.

Opvragen dossier vaak op vraag instantie

Negen op de tien geven patiënten inzage, maar eenzelfde aantal artsen vraagt wel waarom mensen hun dossier willen inzien. De reden, of een ervan als patiënten er meerdere hebben, is vaak dat een instantie de patiënt hierom heeft gevraagd, aldus de LHV. Andere vaak genoemde redenen zijn dat een patiënt van huisarts wisselt of de inhoud van het dossier wil controleren.

Instanties mogen geen kopie opvragen bij patiënt

,,Instanties vragen steeds vaker aan patiënten om een kopie van hun medisch dossier op te vragen, terwijl dit helemaal niet mag”, zegt huisarts Carin Littooij, die tevens in het bestuur van de LHV zit.

,,Het probleem is dat veel patiënten hun rechten niet kennen”, aldus Littooij. ,,Twijfel je als huisarts over de verstrekking van de gevraagde informatie, dan is het verstandig dit met de patiënt te bespreken. Daarbij mag het recht van de patiënt op inzage nooit uit het oog worden verloren.”

Instanties kunnen zich met gerichte vraag tot huisarts wenden

Een woordvoerder voegt eraan toe dat instanties zich, mits ze daarvoor toestemming krijgen van de patiënt, met een gerichte vraag rechtstreeks tot de zorgverlener – in dit geval de huisarts – moeten wenden.