Voor de uitvoering van de Participatiewet, die ingevoerd is om mensen aan een baan te helpen, was het rijksbudget voor twee op de drie gemeenten onvoldoende. Per saldo lieten gemeenten voor een bedrag van 807 miljoen van het geld dat ze van het rijk kregen op de plank liggen.

Vorige maand werd bekend dat gemeenten vorig jaar bijna 1,2 miljard euro aan zorggeld overhielden. Dat is opmerkelijk omdat veel gemeenten in het afgelopen jaar juist aangaven een tekort te hebben.

Volgens Binnenlands Bestuur gaven gemeenten als Oosterhout, Heerenveen en Dongeradeel zo’n 30 procent van het zorgbudget niet uit.