Ook zijn afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om statushouders sneller te laten doorstromen van asielzoekerscentra naar gemeenten binnen dezelfde regio. Hierdoor kunnen asielzoekers in de regio blijven wonen, waardoor ze minder hoeven te verhuizen en gemaakte sociale contacten kunnen behouden.

Eind 2017 samenwerking alle organisaties

Begin dit jaar wordt begonnen met een proef. Het is de bedoeling dat eind dit jaar alle zestien gemeenten samen met Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en sociale diensten op deze manier werken.

Bron: ANP