Nederland telde dit jaar naar schatting 31.000 daklozen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder, maar de samenstelling van deze groep is behoorlijk veranderd. Het aantal jonge daklozen steeg volgens het CBS van 8300 in 2015 naar 12.400 dit jaar, een toename van bijna 50 procent.

Jongeren en allochtonen

Van de jonge daklozen is zes op de tien allochtoon. Ook verblijven 18- tot 30-jarige daklozen betrekkelijk vaak in een van de vier grote steden.

Zwervende ouderen zeldzamer

Het aantal daklozen tussen de 30 en 50 jaar is gedaald van 16.400 in 2015 naar ruim 13.000 in 2016. Zwervende ouderen worden steeds zeldzamer. Het aandeel 50- tot 65-jarigen zonder dak boven hun hoofd daalde naar minder dan 17 procent.