Tijdens de cursus worden de belangrijkste onderwerpen behandeld waar mensen die zorgen voor naasten mee te maken krijgen. Onderwerpen als Persoonlijke verzorging, Voeding, Mobiliteit (veilig tillen), Medicatie, Ziekenkamer en Wet- en Regelgeving komen hierin aan de orde.

Kennis delen
“Onze wijkverpleging komt steeds meer mensen tegen die behoefte hebben aan specifieke kennis. In een aantal regio’s in Nederland geven onze mensen op lokaal niveau al dit soort cursussen. Deze ervaring kunnen we landelijk uitstekend gebruiken en het past helemaal in ons streven om de zorg thuis te versterken. Wij delen deze kennis graag als we daarmee kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van onze cliënten en hun naasten.” aldus Kety de Kwaasteniet van Buurtzorg.

“Voor EHBO en BHV trainingen hebben wij al een landelijk dekkend netwerk waarmee we door heel Nederland trainingen geven. Er is een groeiende groep Nederlanders die zorgt voor een ander. Dit is een logische uitbreiding van ons portfolio met cursussen die je voor een ander doet” aldus Ingeborg van der Eijk van Livis.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt de pilot uitgevoerd, die bestaat uit een e-learning gecombineerd met drie praktijkbijeenkomsten. Indien succesvol wordt dit algemene deel uitgebreid met meer specifieke onderwerpen zoals omgaan met ALS, hersenbeschadiging, dwarslaesie, dementie of alzheimer.