Los van de zorgpremie, betaalden Nederlanders in totaal 9,7 miljard euro uit eigen zak. Dat is 11 procent van de totale zorgkosten, die 90,6 miljard bedroegen in 2015. In 2000 was de eigen bijdrage gemiddeld nog 400 euro. Sindsdien zijn vooral de betalingen vanuit het eigen risico, dat in 2008 werd ingevoerd, en eigen bijdragen aan langdurige zorg flink toegenomen.

Eigen betalingen

Het grootste deel van de eigen betalingen ging in 2015 naar ziekenhuiszorg (20 procent), geneesmiddelen (19 procent) en ouderenzorg (15 procent). Deze kosten stegen de afgelopen jaren vooral doordat een deel nu via het eigen risico wordt betaald. Hulpmiddelen, zoals een bril of scootmobiel, komen voor 45 procent voor eigen rekening. Dit aandeel is nauwelijks veranderd sinds 2000.

Zorgkosten verdubbeld

Over de hele linie zijn de zorgkosten de afgelopen vijftien jaar ongeveer verdubbeld. Eerder liet het CBS al weten dat de uitgaven tussen 2013 en 2015 wel minder sterk toenamen dan de jaren daarvoor. Over 2016 heeft het CBS nog geen cijfers beschikbaar.