De Focusbrief geeft ook tips, vooral over waar meer informatie over dementie is te vinden.

Aandachtspunten

De zeven aandachtspunten betreffen:

  • dagbesteding
  • huishoudelijke hulp
  • mantelzorgondersteuning
  • zorgstandaard dementie
  • sociaal wijkteam & casemanement dementie
  • bevorderen participatie door dementievriendelijke samenleving
  • veilige en betaalbare huisvesting