Met zijn voorstel reageert Van Rijn op een motie van de Tweede Kamer. Die steunde vorige maand unaniem een motie van de PVV waarin het kabinet wordt opgeroepen het manifest voor betere ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers te omarmen. De staatssecretaris beloofde toen begin januari met een reactie te komen.

Plafond voor bestuurskosten en reserves

Het in oktober gepubliceerde manifest Scherp op Ouderenzorg van Borst en Gaemers roept onder meer op tot een plafond voor bijvoorbeeld bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen en een ondergrens voor het aantal verplegers. Om het manifest uit te voeren zouden 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig zijn.

Schrappen geplande bezuiniging

In een Kamerdebat in november over zorg in verpleeghuizen liet Van Rijn al weten dat het niet uitgesloten was dat het kabinet meer geld zou uittrekken voor verpleeghuizen. Eerder schrapte het kabinet al een geplande bezuiniging van een half miljard euro op verpleeghuizen en gehandicapten.

Verbetering kwaliteit verpleeghuizen

Van Rijn bekijkt met de sector hoe de kwaliteit bij de verpleeghuizen verbeterd kan worden. In de media verschenen het afgelopen jaar verscheidene malen berichten over misstanden in verpleeghuizen.

Extra geld is niet genoeg

Brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz zet blij te zijn met iedere euro extra die het kabinet beschikbaar stelt aan verpleeghuizen. ,,Maar de 100 miljoen is bij lange na niet genoeg om de benodigde 70.000 extra vacatures in te vullen die volgens ons nodig zijn”, aldus een woordvoerder. Volgens Actiz is er 2 miljard euro nodig is om het manifest van Borst uit te voeren. ,,Vijf procent van dat bedrag is niet een bedrag waar we mee aan de slag kunnen.”

Reactie Patiëntenfederatie

Ook de Patiëntenfederatie is kritisch over het bedrag, maar beaamt dat ,,alles meegenomen is”. Tegelijk wijst een woordvoerster erop dat geld niet alle problemen kan oplossen. ,,We zouden al veel winnen als verpleeghuizen gaan luisteren naar hun bewoners en openheid geven over wat hun sterke en zwakke punten zijn.”