Het probleem speelt vooral onder ouderen. Ruim de helft van de zorgmedewerkers zegt dat ze door werkdruk en personeelstekorten minder tijd hebben om eenzame mensen te helpen. Acht op de tien beoordelen de hiervoor beschikbare tijd als onvoldoende. ,,Je mag geen kopje koffie meer met je cliënt drinken. Tijd is op de minuut gepland, alleen voor noodzakelijke zorg is nog tijd”, zegt een verpleegkundige.

Volgens V&VN is het bezoek van de thuiszorg voor veel ouderen het hoogtepunt van de dag. ,,Mensen gaan de wijkverpleegkundige als hun beste vriendin zien, en zeggen dan dat het kwartiertje dat je binnen bent geweest het lichtpunt in de dag is, omdat er verder nooit iemand komt”, zegt een thuiszorgmedewerkster.

De groeiende eenzaamheid hangt samen met de vergrijzing. Naar verwachting stijgt het aantal 75-plussers van 1,3 miljoen nu naar 2,1 miljoen in 2030.

Het onderzoek werd gehouden onder meer dan 1000 medewerkers in de thuiszorg, de wijkverpleging, ggz-instellingen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.