Door de voortschrijdende vergrijzing zal het probleem alleen maar groeien: het aantal 75-plussers ligt over tien jaar naar verwachting 43 procent hoger dan nu, rekent het tv-programma van Omroep MAX voor.

Veruit de meeste mensen die op de wachtlijst staan, behoren volgens de indeling van het Zorginstituut tot de categorie “niet-actief wachtenden”. Dit zijn mensen die vanwege hun fysieke of mentale toestand wel een indicatie hebben voor opname in een verpleeghuis, maar uitsluitend willen gaan wonen bij de aanbieder van hun eerste voorkeur. Bijvoorbeeld omdat ze niet ver van hun familie willen gaan wonen.

Dat deze mensen niet elders willen gaan wonen, wil echter niet zeggen dat het thuis nog goed gaat, aldus de programmamakers. In de uitzending komt bijvoorbeeld een 94-jarige man aan het woord die aan diabetes, dementie en een urologisch probleem lijdt, een pacemaker en een stoma heeft en toch al een jaar op de wachtlijst staat.