Zorginstellingen zijn al wel verplicht bij te houden wie een medisch dossier bekijkt, maar hoe lang deze informatie bewaard blijft verschilt fors. Op de ene plek gaat het om twee jaar, maar er zijn ook instellingen die de gegevens vijftien jaar bewaren.

De zorginstellingen zijn er niet in geslaagd onderling tot een eenduidige richtlijn te komen. Daarom gaat Volksgezondheid er nu zelf een opstellen. Aan wat voor termijn wordt gedacht, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Het ministerie wil de richtlijn in de eerste helft van het jaar rond hebben.