Bergkamp wijst erop dat ,,steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Maar er is een groep die in toenemende mate zorg en ondersteuning nodig heeft.” Ook zijn er ouderen die de stap te groot vinden om al helemaal in een verpleeghuis te gaan wonen, zegt het D66-Kamerlid. Haar VVD-collega Hermans hoopt dat ,,je zo een beetje kunt wennen aan het wonen in een verpleeghuis. Bovendien ontlasten we dan de mantelzorgers en de wijkverpleegkundige die op de andere dagen voor je zorgen.”

Ouderenbond ANBO en mantelzorgvereniging Mezzo zijn enthousiast. ,,Soms moeten mensen gewoon even op adem komen”, stelt ANBO-directeur Liane den Haan. ,,We denken dat er behoefte is aan structureel één of twee nachten niet thuis verblijven. Zo krijgt de mantelzorger wat lucht en komt de cliënt ook even in een andere omgeving. Deze vorm van zorg zal er uiteindelijk toe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven.”

Volgens Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk ,,stellen mantelzorgers een opname vaak uit omdat zij de zorg zelf willen geven. Met deeltijdzorgwonen is er een alternatief voor mensen die samen langer thuis willen blijven.”