Nederland telt steeds meer ouderen, en die zijn steeds vaker eenzaam. Ze stoppen met werken en spreken geen collega’s meer. Of ze verliezen hun man of vrouw, hun vriendenkring dunt uit of afspreken wordt moeilijk omdat bewegen minder soepel gaat dan voorheen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil die trend keren en heeft tal van organisaties gemobiliseerd om daar werk van te maken. Die ‘coalitie tegen eenzaamheid’ moet een evenknie krijgen in iedere gemeente. Die gemeenten kunnen bij elkaar de kunst afkijken. De coalitie wil bijvoorbeeld dat 75-plussers in iedere gemeente jaarlijks minstens één keer bezoek krijgen, net als De Jonge als wethouder in Rotterdam invoerde.

Eenzaamheid is nog altijd een onderschat probleem of zelfs een taboe, denkt De Jonge. Om dat te doorbreken komt er een publiekscampagne. Verder wil de coalitie gemeenten helpen meldpunten op te zetten en bedrijven alert maken op ongebruikte bankrekeningen, onbetaalde rekeningen en ongeopende post. Ook de kapper en de buschauffeur kunnen eenzaamheid herkennen.

Als een oudere eenzaam blijkt, dan kan de huisarts hem bijvoorbeeld doorverwijzen naar een zogeheten welzijnscoach. Die gaat samen met de oudere op zoek naar activiteiten die hem gelukkiger maken. Ook kunnen gemeenten cursussen organiseren om ouderen te helpen nieuwe vrienden te maken en groepsactiviteiten opzetten.

Voor mensen die met ouderen werken komen er trainingen om eenzaamheid te herkennen en te verhelpen. De coalitie wil het ook vrijwilligers gemakkelijker maken. Vrijwilligers die met hulpbehoevende mensen werken, ook met ouderen, kunnen gratis een vereiste Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Daarvoor trekt De Jonge extra geld uit.

De coalitie wil verder onder meer in gesprek met woningbouwverenigingen om buurten aantrekkelijk te houden voor ontmoeting en ommetje.

De maatregelen moeten in de loop van het jaar op stoom komen. Over drie jaar kijken de initiatiefnemers of ze resultaat hebben.