In een interview vertelde wethouder Paul Kagie eerder hoe de sluiting van de beschermd wonen-locatie Offenbachstraat de aanzet was voor het veranderingsproces van beschermd wonen in Den Bosch en de regio. Zorgaanbieders, woningcorporaties, wijkteams en de projectleiding beschermd wonen zetten zich gezamenlijk in om het beschermd wonen in de wijk te laten slagen.

Alle partijen hebben zich aan de vijf vuistregels gecommitteerd.

  • Goed wonen, iedereen een veilig thuis
  • Een fijne leefomgeving met en voor iedereen
  • Goede ondersteuning die echt bij jou past
  • Waardevolle daginvulling
  • Gezonde financiën, geen onnodig gedoe

Elke vuistregel is uitgewerkt in concrete richtlijnen. Daarnaast hebben de partijen een aantal werkprincipes afgesproken. Bijvoorbeeld dat er ruimte is voor maatwerk en dat hulpverleners praten met cliënten en niet over hun hoofden. De vuistregels zijn opgemaakt in een handzaam A4’tje en worden door de partijen breed gedeeld.