Op de vraag of men zich in veilige handen voelt zegt nu 43 procent ‘altijd’ en 44 procent ‘meestal’. Drie jaar geleden was dat 46 procent en 45 procent. ,,De afgelopen jaren zijn er grote inspanningen gedaan om de zorg veiliger te maken. Dat heeft helaas niet geleid tot minder fouten en ook niet tot groter vertrouwen in zorgverleners”, aldus de patiëntenorganisatie.

Als het misgaat in de zorg kan dat verstrekkende gevolgen hebben. ,,Mensen voelen zich nog lang onzeker, krijgen psychische problemen of houden blijvend letsel”.