De minister denkt op die manier geld te kunnen besparen, vooral in de wijkverpleging en de psychische gezondheidszorg. Waar contracten ontbreken, leidt dat tot hogere kosten, stelt hij vast. ,,Het is niet eerlijk in een tijd waarin we mensen tekortkomen in de zorgdat de een twee keer zoveel zorg krijgt via ongecontracteerde zorg dan de ander via gecontracteerde zorg. Het gaat om circa 100 miljoen euro extra zorgkosten waarvoor de kenmerken van de patiënten geen verklaring bieden.”

De Hoge Raad heeft vastgesteld dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg moet komen op minimaal 75 procent van het gemiddelde tarief voor een vergelijkbare behandeling.