De maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, rollator of traplift gaat 17,50 euro per vier weken bedragen, oftewel 227,50 euro per jaar. Gemeenten mogen ook een lager vast bedrag in rekening brengen.

Volgens het Centraal Planbureau gaan 440.000 ouderen en zieken het nieuwe abonnementstarief gebruiken. Vooral mensen met een beperking en een middeninkomen profiteren van de invoering. Zij gaan er jaarlijks zo’n 1000 tot 1500 euro op vooruit.