Bovenop het huidige vraagstuk over het tekort aan personeel, specifieke deskundigheid en mantelzorgers komen volgens het SCP ook nog eens veranderingen in de zorgvraag. Die ontstaan bijvoorbeeld door de diverse behoeften van mensen van verschillende afkomst. Er zijn echter ook nieuwe mogelijkheden door ontwikkelingen in de technologie die de commissie moet incalculeren.

Veel zelfstandig wonende senioren zijn op dit moment wel tevreden over de zorg en ondersteuning die ze indien nodig krijgen. Maar hun eigen mogelijkheden en ook hun netwerken worden volgens het SCP ,,geregeld” overschat. Verder is de zorg in het algemeen nog steeds weinig gericht op het voorkomen van ziekten en op het bijtijds signaleren van de behoefte aan zorg- en ondersteuning, zegt het SCP. Het huizenaanbod sluit voorts nog onvoldoende aan op de vraag van ouderen, die langer zelfstandig moeten zien te blijven.

De meeste senioren zeggen zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven. Veel 75-plussers doen actief mee in de samenleving. Toch voelt 10 procent van de 75- tot 84-jarigen en 15 procent van de 85-plussers zich (zeer) eenzaam.

Intussen vinden ouderen en ook professionals ,,vaak moeizaam” hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. ,,De informatievoorziening is onduidelijk.” Een hoger opleidingsniveau brengt wel met zich mee dat toekomstige ouderen waarschijnlijk beter de weg kunnen vinden en mogelijk ook vaker zelf zorg kunnen organiseren, terwijl ze die dan misschien ook gemakkelijker kunnen betalen.