De handreiking gaat in op de uitvoeringsaspecten van bestuursrechtelijke herzienings- en terugvorderingsmogelijkheden bij cliënten. Naast een beschrijving van de wettelijke regelingen vindt u aandachtspunten bij het gebruik van de bevoegdheden.

Civielrechtelijk

Civielrechtelijke regels voor het terug- en invorderen van voorzieningen en pgb’s vormen een ‘aparte tak van sport’. Denk aan terugvorderen op basis van het derdenbeding of bij aanbieders waar de gemeente een contract- of subsidierelatie mee heeft. Dit najaar verschijnt een aparte handreiking over deze terug- en invorderingsmogelijkheden.

Bekijk hier de handreiking.