62 procent zegt extra diensten te draaien, vaak met minder mensen in een team dan nodig is om de vereiste kwaliteit te kunnen bieden. Volgens 48 procent van de respondenten is in de instelling waar zij werken de patiëntveiligheid verslechterd. Verpleegkundigen geven aan dat ze nu ook vaak andere taken erbij doen zoals operatiekamers schoonmaken of grasmaaien.

Volgens de vereniging moet het nieuwe kabinet met alle betrokken partijen een noodplan maken met concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen. Het aantal uren patiëntenzorg kan al sterk stijgen als verpleegkundigen kunnen stoppen met onnodige administratie. Ook is veel tijd voor de zorg te winnen door verpleegkundigen en verzorgenden niet in te zetten voor huishoudelijk, facilitair en logistiek werk.

Daarnaast moeten via het noodplan professionals worden teruggehaald die de afgelopen jaren de sector hebben verlaten. Verpleegkundigen en verzorgenden zeggen drempels te zien voor de instroom van nieuwe collega’s. Een overgrote meerderheid pleit voor een hoger salaris, aaneengesloten diensten en fatsoenlijke basiscontracten.