Aanleiding voor deze aanpassing van de wet is de uitspraak van de CRvB, waarin deze heeft geoordeeld dat het indiceren in resultaatsgebieden onvoldoende rechtszekerheid biedt voor cliënten.