In dit nieuwe pgb-portaal kunnen budgethouders of vertegenwoordigers veel pgb-zaken zelf regelen, van het opstellen van een zorgovereenkomst tot en met het declareren van de geleverde zorg. Doordat alles is gestandaardiseerd, gaat het naar verwachting eenvoudiger en sneller. En worden er minder fouten gemaakt. Ook het berichtenverkeer tussen de betrokken partijen wordt via dit centrale systeem geregeld.

Ontwikkeling

DSW werd door belangenvereniging Per Saldo gevraagd om het systeem te ontwikkelen, als alternatief voor het bestaande portaal Mijn PGB. Het uitgangspunt hierbij was het organiseren van pgb-zaken makkelijker en eenvoudiger te maken. Waarbij de eigen regie van budgethouders voorop staat. Bij de ontwikkeling van het nieuwe portaal is samengewerkt met budgethouders, Per Saldo, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, de Sociale Verzekeringsbank, Zorgverzekeraars Nederland, de VNG en het ministerie van VWS.

Per Saldo laat weten blij te zijn met het resultaat: “Wij zien het nieuwe portaal als een hele vooruitgang voor de eigen regie dat ook aansluit bij het VN-verdrag voor mensen met een beperking”, aldus de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.