In zijn brief aan de minister gaat de Nationale ombudsman ook in op een groot knelpunt dat hij noemt in zijn rapport Zorgen voor burgers, de zogenaamde zorgval. Dit speelt vaak bij mensen met dementie. Van Zutphen laat weten de voortvarendheid te waarderen waarmee De Jonge dit probleem vanaf nu wil gaan oplossen zodat mensen niet meer geconfronteerd worden met een terugval in zorg zodra zij op een wachtlijst staan voor een zorginstelling. Wel wijst hij de minister erop dat zijn oplossing sommige aspecten van het probleem nog onderbelicht laat. Het gaat bijvoorbeeld om het wegvallen van de dementieverpleegkundige, informeren over voortzetting van de dagbesteding aan diegenen die dit nu al zijn kwijtgeraakt en de kwaliteit van de overbruggingszorg. De ombudsman vraagt de minister met klem deze aspecten mee te nemen in zijn oplossing voor de zorgval per 1 juli 2018.