Het gaat om een achttal pilotprojecten die zich richten op het toepassen van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag en dertien projecten met stimuleringssubsidie gericht op één of meerdere bouwstenen.