In een eerder onderzoek ‘Zorgen voor burgers’ (2018) signaleerde de ombudsman dat de overheid in hokjes en in potjes denkt. Ook kreeg hij signalen van Alzheimer Nederland. Tijdens het ziekteproces hebben mensen met dementie behoefte aan voorzieningen zoals dagbesteding, begeleiding, verpleging en verzorging en verpleeghuiszorg. Verschillende wetten maken dit mogelijk, maar die botsen of sluiten niet op elkaar aan. Bovendien is het onnodig tijdrovend en ingewikkeld om de juiste zorg bij dementie te vinden. Mensen met dementie en hun mantelzorgers missen ondersteuning en (praktische) informatie over de zorgmogelijkheden bij dementie.

Aanbevelingen

De Nationale ombudsman vindt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers één loket toegewezen moeten krijgen voor al hun zorg en ondersteuning. Daarnaast vindt hij dat vóór en na de diagnose goede, praktische informatie beschikbaar moet zijn. Passende dagbesteding en respijtzorg moet beschikbaar komen en één vaste, professionele begeleider voor iedereen die dat nodig heeft. De procedure om iemand met dementie op te mogen nemen in een gesloten afdeling van een verpleeghuis, moet zorgvuldig zijn.