De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de consequenties van de maatregel in kaart te brengen.

Gevolg van de maatregel

De maatregel (een gelijke eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) leidt ertoe dat inwoners met hogere inkomens die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp op kosten van de gemeenschap. Dat gaat ten koste van de mensen die dit niet zelf kunnen regelen en betalen.

Eerdere afspaak met het Rijk

Minister de Jonge bood tijdens de overleggen onvoldoende instrumenten die ons het vertrouwen geven dat gemeenten daarmee de onbedoelde aanzuigende werking kunnen beperken. Daarmee is niet voldaan aan de eerdere afspraak met het Rijk om te voorkomen dat een openeinderegeling ontstaat.

Strijdig met uitgangspunt Wmo

Naar de mening van de VNG is de voorgenomen maatregel bovendien in strijd met het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid in de Wmo: iemand die een voorziening zelf kan regelen en bekostigen zou daarop geen aanspraak moeten kunnen maken. Verder vinden we dat de maatregel niet nodig is om stapeling van zorgkosten bij middeninkomens tegen te gaan. Gemeenten voeren al jaren een eigenbijdrage-beleid waarmee zij dit doel al bereiken.

Oordeel aan de Kamer

Daarom trekt de VNG een streep: het is nu aan de Tweede Kamer hierover te oordelen. We hopen dat de Kamer daarbij onze argumenten meeweegt.