Het gaat vooral om psychiatrisch patiënten en jongeren met een licht verstandelijke handicap die langdurige zorg nodig hebben. Ook ouderen met dementie kunnen tussen alle zorgregels in vallen en daardoor in de problemen komen, zeggen Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Ewout Irrgang (Algemene Rekenkamer) en Kim Putters (SCP).

Ombudsman, Algemene Rekenkamer en SCP zien zelfde probleem

Vaak gebeurt het niet dat zij eendrachtig een oproep doen. Nu wel, omdat zij alle drie hetzelfde zien als zij het nieuwe zorgstelsel bestuderen. ,,Namelijk dat psychiatrisch patiënten die langdurige zorg aanvragen en licht verstandelijke gehandicapten die na hun achttiende niet meer in de Jeugdwet vallen in de problemen komen.”