Volgens hen zouden sociale organisaties onvoldoende middelen hebben om ouderen, maar ook mensen met lichamelijke en psychische klachten te helpen. Als hier geen geld voor is bij de gemeenten, moet het kabinet bijspringen, zo luidt hun oordeel.

Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, ziet dat de ondersteuning van hulpbehoevende mensen niet op orde is. Volgens hem is hierin een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. ”Het ontbreekt aan voldoende handen en ogen in de wijk om te ondersteunen, organiseren en faciliteren, en het negatieve effect daarvan zien we nu.”

Woningkoepel Aedes, die veel sociale huurwoningen in beheer heeft, waarschuwt daarnaast voor wijken en buurten die achteruitgaan. ”Het is helaas geen uitzondering meer dat in bepaalde portieken alleen nog mensen met psychische problemen, verslaafden of hulpbehoevende ouderen wonen”, zegt voorzitter Marnix Norder. ,,Daardoor hollen wijken en buurten achteruit. Om de leefbaarheid in deze nieuwe achterstandswijken echt te verbeteren hebben we hulp- en zorgverleners keihard nodig.”