In een gezamenlijke verklaring spreken de partijen van een mooi resultaat omdat zij ,,waarde hechten aan een goede, marktconforme beloning. Daaruit spreekt de waardering voor het werk van zorgprofessionals.” Verder zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van instroom en zij-instroom, met een oriëntatiebaan waarin belangstellenden in korte tijd kunnen kennismaken met het vak. Hoe meer mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de zorg hoe beter, stellen de partijen.

Onder de cao vallen ruim 375.000 mensen. De komende weken leggen vakbonden en werkgevers het akkoord voor aan hun leden.