Het kabinet mikt vooral op het in kaart brengen van knelpunten, het aansporen van gemeenten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties om in actie te komen en afspraken te maken en het betrekken van gehandicapten zélf bij het bedenken van verbeteringen.

Een op de acht Nederlanders ziet of hoort slecht, heeft een andere lichamelijke of verstandelijke beperking of kampt met een psychische aandoening. Zij kunnen zich nog altijd veel minder gemakkelijk bewegen in de samenleving dan Nederlanders zonder beperking. Nederland doet te weinig om dat te verbeteren, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens afgelopen najaar – ook al onderschrijft Nederland al bijna twee jaar het VN-verdrag dat hun rechten waarborgt.

Het kabinet zoekt verbetering vooral in overleg met bijvoorbeeld het onderwijs, inventarisaties, het uitwisselen van kennis en een enkel experiment, blijkt uit het actieplan dat het naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit om gemeentenen bedrijven te helpen drempels voor mensen met een beperking uit de weg te ruimen. Organisaties die opkomen voor mensen met een beperking dringen erop aan ook steviger op te treden, en bijvoorbeeld eerder te verplichten dat reizen met de trein voor gehandicapten toegankelijk wordt.