De onafhankelijke cliëntondersteuner kan door middel van informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling een grote bijdrage leveren aan de zelfregie van mensen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner onvoldoende is. 

In het regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. De regering onderzoekt de inzet van deze middelen om te komen tot een versterking van de cliëntondersteuning. De regering komt binnenkort met een aanpak.

In deze aangenomen motie wordt de regering verzocht om in deze aanpak nader in te gaan op een verbetering van de kwaliteit van de onafhankelijke cliëntondersteuner, met name voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouders van zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen (ZEVMB), dak- en thuislozen, mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een niet aangeboren hersenafwijking en ouderen met een klein netwerk, en hierbij aandacht te besteden aan de verschillende hulpvragen van deze groepen.