De instructie voor het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo is ten opzichte van 2017 op een drietal onderdelen gewijzigd:

  • Uitvoerders van het onderzoek (onderzoeksbureau, afdeling O&S) kunnen nu namens gemeenten de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek aanleveren ten behoeve van publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl. De aanlevering volgt uitsluitend uit een mandaat van het college. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten.
  • De laatste stap van aanlevering (het akkoord geven voor publicatie) vervalt omdat deze gemakkelijk over het hoofd werd gezien (zie voor de gewijzigde instructie van aanlevering hoofdstuk 5).
    Kleine aanpassingen in de methode ten behoeve van het beter bruikbaar maken van het onderzoek voor de lokale verantwoordings- en/of kwaliteitscyclus zijn toegestaan. 
  • De link voor het aanleveren van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo is ook gewijzgd en is nu: 
    https://wsjg.waarstaatjegemeente.nl/jfe/form/SV_72v6c0Ixz7ALPeJ

Om landelijke vergelijkbaarheid mogelijk te blijven maken, blijft het wel belangrijk dat gemeenten de resultaten van de tien voorgeschreven vragen tijdig (voor 31 december 2018) aanleveren bij Waarstaatjegemeente.nl. De instructie kunt u vinden via deze link