,,De problemen waar huisartsen voor staan zijn overduidelijk. Steeds verder oplopende druk op de huisartsenposten; meer en complexere zorg voor ouderen en meer mensen die bij de huisarts aankloppen. Er is geld beschikbaar gesteld om deze problemen aan te pakken, maar verzekeraars geven dit niet door aan de zorgverleners”, aldus Martin Bontje, voorzitter van InEen, belangenorganisatie van huisartsen.

De Landelijke Huisartsenorganisatie LHV zoekt naar een oplossing. ,,We gaan nu samen met het ministerie van VWS kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat verzekeraars knelpunten wel oplossen en investeren in de zorg”, aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.