Het aantal ‘bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen’ (BOPZ) stijgt al jarenlang gestaag. Tien jaar geleden werden nog bijna 19.000 gedwongen opnames door de rechter behandeld. De raad geeft geen oorzaak voor de stijging aan.

Als iemand een gevaar voor zichzelf of anderen vormt, kan hij gedwongen worden opgenomen. In noodsituaties moet de burgemeester beslissen over een zogeheten inbewaringstelling, meestal nadat een deskundige alarm heeft geslagen. De rechter moet vervolgens binnen drie dagen beoordelen of die opname moet worden verlengd.