Verwarde mensen moeten zorg krijgen, zowel op het vlak van gezondheidszorg als op veiligheid. Ze zijn vaak agressief en een gevaar voor zichzelf en hun omgeving, soms door een psychische stoornis of door een verstandelijke beperking. Vorig jaar was er een recordaantal incidenten met verwarde personen. Ook de politie luidde de noodklok.

Voor de verwarde personen is vaak geen plaats in een instelling. Die zeggen dat ze de mensen niet veilig kunnen opvangen en dat ze daar meer geld voor nodig hebben. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) had al eerder aangedrongen op overleg hierover tussen de verzekeraars en de instellingen.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland is het een concrete stap in het terugdringen van de wachttijden en het bieden van de juiste zorg. De 151 bedden komen op de ongeveer 400 beveiligde ggz-bedden die er nu al zijn.