Aan het opnemen van nieuwe patiënten mag de boerderij de komende tijd al helemaal niet denken. Intussen moet alles op alles worden gezet om de werkwijze te verbeteren. De inspectie ,,maakt zich al langere tijd ernstige zorgen over de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg” en eerder verscherpt toezicht leverde te weinig verbetering op.

Zo is er onvoldoende deskundig personeel. Naar het oordeel van de inspectie ziet Ons Voorland ,,in onvoldoende mate in dat er risico’s zijn en waar deze risico’s zich voordoen. Hierdoor wordt er niet goed gestuurd op de kwaliteit en veiligheid en zijn er grote risico’s voor de cliëntveiligheid.”