De ChristenUnie ging de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar in met een pleidooi om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, nieuwe woonvormen voor ouderen die een huisgenoot, goede buur of hulpverlener in de buurt kunnen gebruiken en betere zorg in de laatste levensfase. De partij werkte samen met onder andere Omroep Max en ouderenorganisaties en kreeg gedaan dat het nieuwe kabinet 180 miljoen euro voor hun plannen uittrok.

,,Maar veel moet uiteindelijk lokaal gebeuren”, stelt Segers. ,,Lokaal moet via huisbezoeken het welzijn van ouderen goed in kaart worden gebracht. Lokaal moet de huishoudelijke hulp op orde zijn. Lokaal moeten vrijwillige initiatieven gesteund worden.” Hij hoopt dat ,,overal in het land coalities komen van partijen en organisaties” die zich sterk maken voor de plannen waarvoor de regeringspartij eerder landelijk campagne voerde.

De ChristenUnie is fel tegen stervenshulp voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is, waarvoor vooral coalitiepartner D66 zich sterk maakt. De partij van Segers hoopt de behoefte aan zo’n regeling weg te nemen.

De coalitiegenoten zetten hun grote onderlinge verschillen in de aanloop naar de verkiezingen extra aan. D66 riep lokale afdelingen eerder op de koopzondag tot inzet van de raadsverkiezingen te maken. Ook over die kwestie denkt de ChristenUnie precies omgekeerd.