In beide uitspraken oordeelt de CRvB dat artikel 2.1.7 Wmo 2015 geen grondslag biedt voor een financiële tegemoetkoming die strekt tot compensatie van de beperkingen. Daarentegen is de definitie van maatwerkvoorziening in artikel 1.1.1 Wmo 2015 ruim genoeg om ook een financiële tegemoetkoming te kunnen omvatten.  

Tot slot oordeelt de CRvB dat de wet wel als voorwaarde stelt dat de financiële tegemoetkoming een passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager.